Irish Gaelic Translations
Irish Gaelic Translator.com
Free human community–based Irish Gaelic translations.

Pronouns in the Irish Language

Prepositions and pronouns combine to form prepositional pronouns, as shown in the table below.

ag agat aige aici againn agaibh acu
ar ort air uirthi orainn oraibh orthu
as asat as aisti asainn asaibh astu
chun, chuig chugat chuige chuici chugainn chugaibh chucu
de díot de di dínn díbh díobh
do duit di dúinn daoibh dóibh
faoi fút faoi fúithi fúinn fúibh fúthu
i ionat ann inti ionainn ionaibh iontu
idir - - - eadrainn eadraibh eatarthu
le leat leis léi linn libh leo, leofa
ó uait uaidh uaithi uainn uaibh uathu
roimh romhat roimhe roimpi romhainn romhaibh rompu
thar tharat thairis thairsti tharainn tharaibh tharstu
trí tríot tríd tríthi trínn tríbh tríothu
um umat uime uimpi umainn umaibh umpu

The preposition ionsar has the same endings as ar.

For more information, see:

Prepositions and Pronouns (IGTF)

PDF Screenshot

Download this grammar guide!

Free PDF download.
300KB. 16 pages.

Keep reading

privacy policy